Site Haritası
Takvim
BELGE VE ÖDÜLLERİMİZ

ULUSLARARASI ÖDEME ŞEKİLLERİ

Peşin Ödeme (Cash Advance veya Advance Payment) 

İthalatçı firmanın, sözleşmenin hemen akabinde, henüz ihracatçının malları göndermesini beklemeden mal bedelini ihracatçının hesabına banka transferi (genellikle proforma fatura ile) yoluyla göndermesi şeklindeki ödeme biçimidir. İhracatçı açısından oldukça avantajlı olan bu ödeme şekli, mal mukabili ödemenin tersine ithalatçı açısından büyük risk taşır. İthalatçı firmalarımıza, ihracatçı firmayı iyi tanıdıkları ve güvendikleri durumlarda ve malın gerçekten sağlıklı ve istenilen evsafta gönderileceğinden emin oldukları durumda bu ödeme şeklini kullanmalarını öneriyoruz.

Mal Mukabili Ödeme (Cash Against Goods) 

İhracatçının mal bedeline ilişkin hiçbir tahsilat yapmadan malları ithalatçıya göndermesi ve ithalatçının mallar ülkesine geldikten sonra gümrüklenmesinin ardından belirlenen vade tarihinde mal bedelini ihracatçıya banka transferi ile (beyanname ve fatura ile) göndermesidir. Peşin ödemenin tam tersi olan bu ödeme şeklinde ihracatçı büyük risk taşır.

Vesaik Mukabili Ödeme (Cash Against Documents) 

İhracatçının mal bedelini beklemeksizin yüklemeyi gerçekleştirerek kıymetli evrak hükmündeki belgeleri banka kanalıyla ve bir ödeme talimatıyla ithalatçının bankasına göndermesi; ithalatçının da gümrükleme işlemi için kendisine gerekli olan vesaikleri kendi bankasından mal bedelini ödeyerek alıp gümrüğe gelen malını çekmesi şeklinde işleyen ödeme şeklidir.

Akreditifli Ödeme (Letter of Credit) 

Akreditif, ithalatçının talebi üzerine ithalatçının ülkesindeki bir bankanın, gerekli şartların yerine getirilmesi durumunda (bu şartlar genellikle yükleme evraklarının bankaya ibrazıdır) ihracatçıya mal bedelinin kendi ülkesinde tespit edeceği bir banka kanalıyla ödeneceği garantisinin verilmesi şeklinde tanımlanabilir. İhracatçı açısından bu tür bir güvence taşıyan akreditfli ödeme şekli, ithalatçı açısından da malların ve gerekli belgelerin sağlıklı biçimde eline geçmesini, aksi takdirde mal bedelinin ödenmeyeceğini garanti altına alan bir ödeme şeklidir. Bu durumda bankalararası bir işlem gündeme gelmekte ve akreditifte genel ve basit anlamda dört tarafın mevcut bulunduğu bir ödeme şeklidir.

Bazı Akreditif Çeşitleri:

- Dönülebilir (Kabili Rucu) / Dönülemez (Gayri Kabili Rucu) Akreditif (Revocable / Irrevocable Credit)

- Teyitli / Teyitsiz Akreditifler (Confirmed / Uncorfirmed Credit)

Ödeme Şekillerine Göre Akreditifler:

- Görüldüğünde Ödemeli Akreditifler (At Sight Letter of Credit)

- Vadeli Akreditifler (Deferred Letter of Credit)

  • Kabul Kredili Ödeme : Alıcı ile satıcı arasında yapılan sözleşmeye istinaden, satılan eşya ile ilgili olarak, satıcının bankası tarafından düzenlenen vadeli bir poliçenin, alıcı tarafından kabulünden itibaren vadeli bir akreditif açılması, kabul kredili ödeme türüdür.