Site Haritası
Takvim
BELGE VE ÖDÜLLERİMİZ

İTHALAT UYGULAMALARI

Firmanızın yurtdışından ithal etmeyi düşündüğü ürünün GTİP tespiti ve Gümrük Vergi Oranları ile gerekli diğer mevzuat bilgilerini hazırlayarak, maaliyet analizi yapılmasını sağlamaktayız. İthalatın gerçekleşmesi ve eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine gelmesi durumunda derhal eşyanın ordino, banka transfer yazıları vs. evraklarını temin ederek, gümrük idaresinde beyanname tescil işlemlerini gerçekleştirmekte, eşyanın muayene, kimyahane tahlili ve TSE uygunluk değerlendirme işlemlerinin takibini süratle yerine getirmekteyiz. Gümrük beyannamesinin kapanmasını müteakip gümrük vergi ve resimlerini gümrük saymanlığına yatırmak suretiyle gümrük sorumluluğunu yerine getirdikten sonra eşyanın geçici depolama yerinden veya antrepodan çekilmesi işlemini vakit kaybetmeden tamamlayarak, ithal işlemleri tamamlanan eşyayı firmanıza teslim etmekteyiz.